TM Desana 6kg

Zásaditý (alkalický) dezinfekční a čistící roztok TM Desan 6kg pro chemicko-mechanickou sanitaci pivních a nápojovích cest. Dezinfekce za pomocí aktivního chlóru. Určený pro běžnou sanitaci nápojových cest (1x...
SAN02082 Thonhauser TM Desana 6kg
57,25 EUR 47,31 EUR excl. VAT
Skladem (5 pcs)
Personally in shop:zítraWith a delivery company:pozítří
CodeSAN02082ProducerThonhauser
The product was not ratedAdd ratings

Zásaditý (alkalický) dezinfekční a čistící roztok TM Desan 6kg pro chemicko-mechanickou sanitaci pivních a nápojovích cest. Dezinfekce za pomocí aktivního chlóru.


Jak na to:


- Připravte 3%-ní cca 55°C horký roztok v kbelíku, sanitačním sudu nebo kyvetě (t.j. 100 ml TM DESANA rozpustíme ve 3l vody nebo
150 ml TM DESANA v 5l vody).
- Roztokem TM DESANA naplňte na 10 - 20 minut čištěné nápojové vedení.
- Čisticí přípravek TM DESANA se při styku s organickými nečistotami (bílkoviny, cukry, mikroorganismy atp.) zbarví do zelené až žluté. To znamená, že čištění provádíte tak dlouho, až roztok začne z výčepního kohoutu vytékat v původním fialovém zabarvení.
- Sanitační nádobu naplňte čistou vodou a promyjte nápojové vedení důkladně pitnou vodou min. po dobu 5 minut.

Složení:

- Obsah aktivních látek: Hydroxid draselný: 10 - 25 %-ní Chlornan sodný: 2,5 - 10 %-ní

Upozornění:
Nemíchejte s kyselými čisticími přípravky! Roztok přípravku TM DESANA nesmí být dlouhodobě pod tlakem
CO2! Roztok připravte u zákazníka vždy čerstvý!
Kanalizace: Použitý 3 %-ní roztok TM DESANA můžete vypustit do kanalizace společně s vodou použitou k vyplachování,
pH čisticího přípravku klesne zředěním na hodnotu 8,0 - 9,5. Koncentrát, popř. prázdný kanystr se zbytky
nesmí být likvidován společně s domácím odpadem.

První pomoc: Při zasažení koncentrátem odložte kontaminovaný oděv a postižené místo opláchněte dostatečně vodou a
mýdlem. V případě zasažení očí důkladně vypláchněte vodou (min. 15 minut) a vyhledejte lékaře a
předložte etiketu výrobku. Při náhodném požití ihned vypláchněte důkladně ústa a vypijte nejméně půl litru
vody.

Ochrana zdraví: Výrobek obsahuje hydroxid draselný a chlornan sodný a je proto žíravina ve smyslu platných předpisů.
Způsobuje vážné poleptání. Při styku s kyselinami a saponáty dochází k uvolňování toxického plynu. Zamezte
styku přípravku s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít. Uchovávejte z dosahu dětí.

Balení: 6 kg kanystr, 25kg kanystr, 250kg sud
Použitelnost: 24 měsíců ode dne dodání
Skladovaní: Skladujte v prostorách s podlahou odolnou vůči louhům, s dobrým odvětráváním. Používejte pouze originální
obaly. Chraňte před vysokými teplotami a přímým slunečním zářením. Skladovat v rozmezí teplot +5°C až
+25°C

VýrobceThonhauser
Discussion about product
Have a question? Are you interested in specific detail? Ask us.
Ask a question
New questionYour nameyour e-mail(E-mail will not be published)TitlePost textAsk
Your nameyour e-mail(E-mail will not be published)Post textAdd reply
DescriptionDiscussionDownload

 

Sleva pro členy cechu domovarníků